Heikin varaventtiili

Heikin varaventtiili
Heikki Poroila vuonna 1950

perjantai 2. joulukuuta 2016

Vapaa sana tekee myös kipeää

Sain tänään tietää, että Suomessa toimii "yhdenvertaisuusvaltuutettu" (jatkossa YVV). Wikipedian mukaan se "on viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) syrjintäkieltojen noudattamista sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja maastapoistamisen valvojana.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialaan kuuluvat uuden yhdenvertaisuuslain mukaiset syrjintäperusteet: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä kuuluu tasa-arvovaltuutetulle ja työelämään liittyvät syrjintätapaukset aluehallintovirastoille."

Asia selvä, varmaan tällainen "itsenäinen ja riippumaton" viranomainen on tarpeen. Tämän päivän uutisten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin tämän viraston erikoisasiantuntija Robin Harms on syytä passittaa opiskelemaan Suomen lakia vähän lisää. Niin oudolta kuulostaa hänen perustelunsa vaatimukselle Huopalahdessa roikkuvan Hitlerin Saksan lipun poistamisesta: "Lainsäädäntö on mielestämme tässä asiassa selvä. Natsilippujen pitäminen ikkunassa ei nauti lain suojaa. Ääriliikkeiden kuten Suomen vastarintaliikkeen (SVL) toiminta perustuu muiden ihmisten oikeuksien kyseenlaistamiseen ja vastustamiseen, jolloin heidän toimintansa ei nauti sanan- ja kokoontumisvapauden suojaa". Herra Harms, minkään lipun pitäminen ikkunassa ei nauti lain suojaa, joten ryhdyttekö välittömästi toimiin myös kaikkien muiden näkösällä pidettävien kansallisten lippujen poistattamiseksi? Kyllä aina löytyy joku, jonka mielestä jokin lippu on loukkaava ja ärsyttävä.

En tiedä, pitäisikö tähän asiaan suhtautua ollenkaan vakavasti. Toisaalta YVV tekee tässä itsestään narria ilman ulkopuolista apua (SVL:n lippu on tummavihreällä pohjalla oleva nuoli ylöspäin, ei Hitlerin Saksan lippu), mutta toisaalta kyseessä on ilmaisunvapauden piiriin kuuluva asia. Koska asiasta kirjoitan, lukija voi arvata, että jälkimmäinen painoi enemmän. Minusta on uskomatonta ja huolestuttavaa, että YVV:nä toimiva viranomainen hyökkää näin avoimesti ja asiantuntemattomasti perustuslain takaaman sananvapauden kimppuun. Pelkästään sen takia tätä hakemusta ei saa päästää ohi noin vain.

* * *

Liput ovat symboleja ja ihmislajille näyttää olevan hyvin ominaista rakastaa ja vihata symboleja (tietysti siksi, että symbolien takana oleville asioille ei voida mitään). Kansallishenkisesti virittyneille ihmisille valtiolliset ja muut liput ovat symbolimaailman kunkkuja. Niitten takia ei pelkästään revitä pelivehkeitä, vaan ollaan valmiita kuolemaan ja tappamaan. Historia on täynnä hurmeisia kertomuksia jonkun lipun omistuksesta ja käyttövallasta käydyistä rähinöistä. Niiden rinnalla kysymys siitä, saako huopalahtelainen opiskelija pitää Hitlerin Saksan käyttämää lippua ikkunassaan vai ei, on tietysti vähäinen. Mutta samasta asiasta siinä on kyse. Opiskelija haluaa viestittää, että hän ihailee natsismia. YVV väittää, että lipun pitäminen ikkunassa "loukkaa ihmisarvoa". Molemmat ovat siis lippusymboliikan lumoissa. Molemmat ovat mielestäni tomppeleita.

YVV:llä ei selvästikään ole todellisia epäkohtia hoidettavana, jos sillä on aikaa tällaiseen. Harmsin esittämät perustelut eivät pelkästään linkuta, niillä ei ole mitään kestävyyttä. Hitlerin Saksan käyttämien symbolien kriminalisointia on harrastettu Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Puolassa, Tšekissä, Ranskassa, Brasiliassa, Israelissa, Ukrainassa ja Venäjällä, mutta ei Suomessa. Täällä on ymmärretty, ettei symboleja vastaan kannata taistella, sen sodan voittaa aina symboliaan marttyyrina puolustava. Perustuslakimme turvaa jokaisen, myös natsin sananvapauden. Symboli ei ole teko, vaan mielipide. Sen ei tarvitse saada erillistä lain suojaa, koska se saa suojaa suoraan perustuslain pykälän 12 kautta.

Tietenkin myös tuo natsihenkinen opiskelija on tomppeli yrittäessään uhoilla tuolla kangaspalalla jotain, mihin ei itsellä ole lihaksia. Mutta kun YVV vetoaa samassa talossa asuviin "ulkomaalaisiin", se tulee osoittaneeksi myös täydellisen tietämättömyytensä. "Ulkomaalaisuus" ei nimittäin millään tavalla korreloi YVV:n olettamien yhteiskunnallisten näkemysten kanssa. Monet niistä "ulkomaalaisista", joista YVV kai on tässä huolissaan, tulevat maista, joissa juutalaisvastaisuuden tähänastiseen huippuunsa vienyt Adolf Hitler on edelleen kova sana, ihailtu valtiomies, joka ei valitettavasti ehtinyt viedä hommiaan ihan loppuun asti. YVV:ssä tuskin voidaan olla epätietoisia siitä, etteivät "ulkomaalaiset" ole etnisesti, maailmankatsomuksellisesti, uskonnollisesti tai kultturisesti homogeeninen ryhmä. Voi hyvinkin olla, että tuossa talossa asustaa suomalaisen natsin lisäksi juutalaisia vihaava muslimi, jolle tuo natsilippua ulkoiluttava tyyppi on sankari.

* * *

Tämä YVV:n typerehtiminen liittyy todennäköisesti siihen hämärään ajattelutapaan, jonka mukaan kaikkia näkemyksiä ei tarvitsekaan suvaita. Ns. länsimainen sananvapauden käsite lähtee kuitenkin siitä, ettei ketään saa syrjiä hänen mielipiteidensä takia. Tarja Kiemunki sai sakot, koska Suomen lain mukaan saa vapaasti olla sitä mieltä kuin Kiemunki näyttää olevan, mutta se mielipide täytyy esittää yksilöitä ja etnisiä ryhmiä loukkaamattomalla tavalla. Saa olla mitä mieltä tahansa ja tämän mielen saa vapaasti ilmaista, mutta ilmaisutapa ei saa olla toista objektiivisesti loukkaava. Olisi mielenkiintoista kuulla YVV:n perustelevan oikeudessa, millä tavalla jotakuta loukkaa punainen kangas, jonka keskellä on valkoinen ympyrä ja johon on maalattu ikivanha onnen symboli. Todennäköisesti suuri osa tuon lipun näkevistä ei edes osaa tulkita sen symboliikkaa eli ei tiedä, mistä lipusta on kyse. Pelkkä pahastuminen edellyttää aika monimutkaista ajatusketjua.

Sanavapauden suojelemisen suurimpia ongelmia on se, että liian moni tulkitsee käsitteen koskevan vain omasta mielestä mukavia näkemyksiä. Kyllä minuakin potuttaa natsien uhoilu Hitlerin symboleilla, mutta vielä enemmän huolestuttaa yhteiskunta, jossa ruvetaan kriminalisoimaan symboleja ajankohtaisten virtausten ja hetken näkemysten pohjalta, vaikka teeskennellään demokratiaa ja vapaata sanaa. Jos lukee YVV:n tehtäväkuvausta, sen mukaan viranomaisen on huolehdittava myös siitä, ettei natsia, savolaista, mormonia tai pedofiilia syrjitä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus ei ole suojata yksiä ja tarjota aseita hyökätä toisten kimppuun.Kirsi Pimiän pitäisi itse asiassa lähettää Robin Harms Huopalahteen juttelemaan tuon natsilippuopiskelijan kanssa, josko häntä on elämässä syrjitty, kun hän näyttää turvautuvan natsi-ideologiaan.

Sananvapaus ei ole helppo asia. Sen järkähtämätön puolustaminen edellyttää, että hyväksyy aidosti yleisen tasavertaisuuden eli samat oikeudet fiksuille (samaa mieltä kuin itse on) ja mänteille (eri mieltä kuin itse on). Tämän hyväksyminen on erittäin vaikeaa, tiedän sen omasta kokemuksesta. Mutta vaihtoehto, vallassa olevan mielivalta, on paljon pelottavampi vaihtoehto, vaikka sattuisi olemaan samalla puolella. Inhoan sanaa "suvaitsevaisto", mutta valitettavasti tuon haukkumasanan taustalla on myös perusteltua kritiikkiä siitä, että osa suvaitsevuutta vaativista ei kannata aitoa sananvapautta. Natsit eivät suvaitsevuutta tietenkään itse harrasta, mutta ovat oppineet, etteivät sitä harrasta kaikki vastapuolellakaan. Aito, loppuun asti viety sananvapaus tekee myös kipeää.


Tällä kuvalla haluan ilmiantaa yhdenvertaisuusvaltuutetulle Tampereella sijaitsevan Viinikan kirkon, joka on terrorisoinut natsihenkisillä ovenpielillään kulmakunnan ulkomaalaisia jo vuodesta 1932 lähtien. Tässähän ei poliisi tarvitse edes kotietsintälupaa, sen kun ottaa mukaan vasaran ja taltan. Oikean reunan hakaristeistä saa vähällä vaivalla hienoja F-kirjaimia. Tai ei sittenkään, sehän voidaan tulkita kannaotoksi Führerin puolesta... parasta kun hakataan sileäksi saman tien!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti